• ساعت : ۱۴:۳۷
  • تاريخ :
     ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ 
next    /  3 prev
اجرای پروژه ساخت برج تقطیر C531 جدید و تجهیزات جانبی به منظور نوسازی، افزایش و بهبود عملكرد واحد تقطیر روغن ها

 شرکت پالایش قطران ذغالسنگ با نیت حمایت از منویات مقام معظم رهبری در سال جاری که به نام تولید دانش;بنیان و اشتغال آفرین مزین شده است، با مشارکت کارکنان نسبت به تدوین سند استراتژیک هفتم توسعه (از سال لغایت  اقدام نموده و امید است با اتکال به خداوند سبحان، امکان تحقق اهداف تعیین شده میسر گردد.

امتیاز :  ۲.۶۷ |  مجموع :  ۶

برچسب ها

    6.1.8.0
    V6.1.8.0