فرآیندهای تولید 

 

دانش فنی تولید خریداری شده از شرکت BEFS Technology کشور فرانسه که در نوع خود از بهترین ها بوده، می باشد. به طور کلی نمای فرآیند تولید به شرح زیر می باشد:

 

واحد مخازن

 

با ظرفیت بیش از 16 میلیون لیتر که در عمل محل ذخیره سازی و مدیریت موجودی مواد اولیّه و محصولات می باشد.

 

5dsr4372.jpg

 

واحد آب گیری و لجن گیری

 

در این واحد آب موجود در قطران جدا شده و تا حد یک دهم درصد کاهش می یابد، سپس ضایعات لجنی و خاکستر آن توسط سیستم های پیشرفته گریز ازمرکز تاحد مجاز برای فرایند گرفته می شود.

 

واحد تقطیر اولیّه

 

در این واحد فاز سنگین قطران از فاز روغنی  بر مبنای تبخیر ناگهانی جدا می شود، تعدد ابزار اندازه گیری و کنترلی باعث پایش دقیق فرآیند توسط مهندسین و اپراتورها گردیده است.

 

واحد تقطیر روغن ها

 

در این واحد پس از جداسازی عوامل خورنده موجود در قطران با استفاده از فرآیند سه مرحله ای در برج های تقطیر عملیات جداسازی فازهای روغنی موجود در قطران از یکدیگرصورت می گیرد. از محصولات با ارزش این واحد روغن نفتالین دار با خلوص حدود 80 درصد می باشد.

5dsr6356.jpg

 

واحدتخلیص پرک سازی و بسته بندی نفتالین

 

روغن نفتالین تولیدشده در واحد تقطیر روغن ها با استفاده از ریفاینرهای بسیار پیشرفته و تکنولوژی کنترل خودکار پالایش و با خلوص بالای 99.5% پس از پرکسازی؛ درکیسه های ۲۵ کیلوگرمی، بسته بندی می شود.

 

5dsr5348.jpg

 

واحد دانه بندی و بسته بندی پیچ و واحد تولید پیچ سخت

 

پیچ آند تولیدی در واحد بهبود کیفیت پیچ به صورت مایع در مخازن مربوطه ذخیره شده است به منظور سهولت در نگهداری و حمل ونقل در واحد دانه بندی و بسته بندی پیچ به صورت قطعات گرانوله جامد درآمده و همچنین در این واحد پیچ قطرانی با نقطه نرمی بالاتر از ۱۷۰ درجه سانتیگراد که برای مصارف ویژه در صنایع نسوز کاربرد مهمی دارد؛  تولید، دانه بندی و سپس در کیسه های بزرگ یک تنی بسته بندی و یا مستقیماً در خودروهای سنگین بارگیری و حمل می گردد.

5dsr511304.jpg

واحد یوتیلیتی

در این واحد تولید بخار،آب خنک کننده، آب صنعتی، آب آتشنشانی ،نیتروژن، هوای ابزار دقیق و هوای فرآیند تهیه و با تنظیم شرایط مناسب در اختیار واحد تولید قرار می گیرد. 

 

واحد کنترل مرکزی

سیستم کنترل مرکزی پالایشگاه؛ که با استفاده از تکنولوژی مدرن DCS کار میکند، در این واحد مستقر شده است. متخصصین کنترل با استفاده از ابرزارهای اندازه گیری، کنترلی و نظارت دقیق برمراحل فرآیند و انجام  فعالیت های لازم و به موقع، روند مناسب فرآیند و کیفییت عالی محصول را تضمین می کند.

 

5dsr5617 copy.jpg

 

 

 


6.1.8.0
گروه دورانV6.1.8.0